.

 

Spring Iris Drift
Iris douglasii

click on thumbnails to view images.